Vård och omsorg

Under åren har vi medverkat i ett 20-tal äldreboendeprojekt och har stor erfarenhet inom förstudier samt programskeden. En utmaning vi ofta möter är äldre byggnader, med allt mindre ändamålsenliga lokaler, som ofta finns på äldreboenden. Här krävs strategiska beslut: bygga om, bygga till eller bygga nytt? Vår ambition är att skapa attraktiva vård- och omsorgsmiljöer där människan alltid står i centrum – utifrån tankar som bygger på empati, inlevelse och humanism.