Sjöallén, Kungsbacka

För Seniorgården har KUB arkitekter ritat tre flerbostadshus med 45 lägenheter. Husen ligger naturskönt vid Kungsbackaån i anslutning till Kungsbacka centrum. Området har en karaktär av hus i park. Byggnaderna har olika karaktär på olika sidor. Mot staden har de en stram putsad fasad och mot söder en solgul träfasad med balkonger efter hela fasaden. Uppdraget är en tävlingsvinst från 2002.

Fakta

Dela