Skivfilteranläggning

KUB vann det prestigefyllda Kasper Salin-priset 2010. Detta för utformningen av den nya skivfilterbyggnaden på ett av Nordens största avloppsreningsverk, Ryaverket i Göteborg.

– Vi är naturligtvis stolta och jätteglada över att ha vunnit Sveriges finaste arkitekturpris, säger Peje Persson på KUB.

Juryns motivering lyder: “Skivfilteranläggningen har den formmässiga skärpa och arkitektoniska klarhet som man ibland kan finna i kategorin storskaliga industribyggnader. Av en gängse kommunal verksamhet har gjorts en öppen demonstrationsanläggning som tydligt annonserar sig mot omgivningen och låter den omgivande skogen närvara i anläggningen.

Gryaab AB har för att möta nya utsläppsvillkor utökat sin reningskapacitet. Som en del av detta har KUB utformat den nya skivfilterbyggnaden. Den innehåller två stora hallar för 40 så kallade skivfilter. Mellan hallarna ligger en central del med driftslokaler samt ett visningsrum, som är utformat för guidade turer. Rummet innefattar en konstnärligt formad utloppsdel av konstnären Pål Svensson. Idén var att utforma en transparent, genomsiktlig kropp som tillsynes svävande lägger sig som avslutning på reningsbassängerna, i fonden mot Rya Skog. Den skulle ha formen av den rena vattendroppen innan den brister. Känslan av Rya Skog ska vara påtaglig såväl inne som utanför byggnaden. Mörka, tunga material kontrasterar mot lätta, ljusa. Svarta klinkerplattor och en mörkgrön betongvägg möter glas och genomsiktlighet. Byggnaden är världens största i sitt slag.

Fakta

Dela