Slottsberget, Västra Frölunda

Efter en inbjuden parallellskiss för Riksbyggen har KUB arkitekter arbetat med utformningen av bostadsbyggnation på Slottsberget i Västra Frölunda. Bebyggelsen omfattar ca 140 bostäder på en dramatisk och vacker naturtomt nära Frölunda torg. I anslutning till området ligger Frölunda kulturhus. Här skapas marknära bostäder där naturmarken ansluter direkt mot byggnaderna. Husen är kedjehus och små flerbostadshus. Ett stort arbete har lagts ner på att inpassa byggnader och vägar i terrängen och på att minimera sprängningsarbeten. Vackra berghällar och grupper av tallar kommer att bli signifikant i boendemiljön. Mellan bebyggelsegrupperna finns kilar av orörd naturmark. Husen är placerade utefter höjdkurvorna och på så sätt beskriver bebyggelsen bergets formationer.

KUB arkitekter har gestaltat området och utformat föreslagna byggnader. Det formella planarbetet har utförts av Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Fakta

Dela