Södertulls äldreboende

Att få arbeta med inredningen av äldreboendet Södertull i kvarteret Rud & Kagg gav KUB arkitekter möjligheten att genomföra de tankar som grundlagts i tidigare arbetet med detaljplan och byggnadsutformning inom kvarteret.

Omsorg lades på ett värdigt boende för de äldre, goda rum med fint ljusinfall och spännande utblickar. Tanken med planeringen var att förse de boende med privata zoner såväl som gemensam samvaro.

I inredningsprojektet utvecklades detta ytterligare genom en variation av möbler. Upprustade befintliga och nya moderna ger tillsammans med en enkel skala av färgnyanser en hemtrevlighet utan att ge avkall på ett funktionellt och praktiskt vårdboende. Projektet utformades i tät samverkan med personalen under hela processen, exempelvis genom utförd behovsanalys och brukarmedverkan i skiss- och projekteringsstadiet.

Fakta

Dela