Södra Hamngatan 5, Göteborg

På uppdrag av Wallenstam arbetar KUB med att rita om stora delar av Residenset till moderna och attraktiva bostäder. Byggnaderna ligger i ett magnifikt läge innanför vallgraven vid Lilla Torget och Södra Hamngatan.

Projektet omfattar 55 lägenheter, där större delen av ytorna tidigare har varit kontor. Kvarteret består av ett antal olika hus med olika karaktär, kvaliteter och förutsättningar. Byggnaderna har högt kulturhistoriskt värde och stor omsorg ägnas att ta tillvara de enskilda husens karaktär och historia.

Fakta

Dela