STRÖMSHUSET

Strömshuset uppfördes som ett modernt affärshus och stod klart i mitten av 1930-talet. Ett tidigt funkishus i Göteborg med inspiration från storastäderna i Europa och USA. 1971 uppfördes bankhuset mot Strömshuset.

I Strömsbyggnaden kommer de putsade fasaderna och fönsterbanden att återställas. Takvåningarna behöver rivas och återuppbyggas. De ”nya” översta takvåningarna på Strömsbyggnaden utförs med samma material och utförande som tidigare, bandtäckning av kopparplåt och glas.

För att bidra till ett hållbart samhälle kommer stomme och bjälklag att byggas i trä. Stort focus läggs även på långtgående återbruk i byggprocessen. Minst 30% av byggmaterialet skall återanvändas från denna eller andra byggnader. Ljusgårdarna i Strömsbyggnaden kommer att renoveras och lanterninen kommer att återställas med ljusinsläpp ned till Ströms butikslokaler.

Det ursprungliga bankhuset från 1971 har likt Strömshuset en indragen takvåning med stora fuktskador och behöver också rivas. Vasakronan vill här ersätta denna våning tillsammans med ytterligare två våningar som trappas uppåt i förhållande till byggnadens fasadliv. Även här byggs bjälklag och stomme med träteknik. Detta ger förutom de ekologiska fördelarna en lätt konstruktion jämfört med annan byggteknik.

Fasaden kommer att bestå av glas och pilastrarna mellan, av gjuten aluminium. Vi kommer att utveckla takytorna till terrasser med gröna ytor och plats för vistelse för hyresgästerna. Målsättningen med tilläggen är att skapa högvärdiga kontorsytor och ett modernt tillskott som tar upp element från befintliga hus. Tilläggen skall ha ett släktskap med respektive befintlig byggnad.

Fakta

Dela