Swedish Match lab, Gullbergsvass

2010 beslutade Swedish Match AB att de skulle göra en stor satsning på forskning och utveckling av sina produkter. KUB arkitekter ombads att titta på olika placeringar och lämnade flera förslag för R&D labbet (Research and Development lab).

Valet föll slutligen på att bygga ett lab inne i Göteborgsfabriken, i direkt anslutning till befintlig produktion. På en trång yta längs fasaden mot Götaälv byggdes ett toppmodernt lab och kontor i två plan. Projektet komplicerades av att befintlig verksamhet inte fick störas under byggtiden.

Genom att ta upp flera långa fönsterband i fasaden mot älven och binda samman de bägge planen med flera interntrappor skapades en ljus och öppen arbetsmiljö med toppmodern utrustning. En genomgående färgsättning i ljusa färger med grönt och orange binder samman anläggningen. Ett stort antal välisolerade glaspartier mot tillverkningshallarna, ger en naturlig kontakt mellan forskning och produktion.

Anläggningen togs i bruk augusti 2013.

Fakta

Dela