Tävling: Kontorshus, Södra Hamngatan

Den befintliga fastigheten från 1850 totalförstördes vid en brand 2006. KUB blev inbjuden till parallellt uppdrag tillsamman med tre andra arkitektkontor i Göteborg. Tävlingsuppgiften var att skapa ett attraktivt kontors- och butikshus i Göteborgs stadskärna.

KUB:s förslag var att med den nya byggnaden sammanlänka kvarterets 1800-talsarkitektur med resterande kvarter byggt på 1970-talet. Butiker inrymdes på entréplan och för att öka butiksytorna utnyttjades källarplanet och ett övre ett plan vilka förbands med gångvänliga halvtrappor. På de övre planen inrymdes kontorsytor.

Fakta

Dela