Tävling: Kvarteret Agraffen

I november 2008 deltog KUB arkitekter i en tävling om bostäder i kvarteret Agraffen i Linköping. Förslaget innebär en uppdelning av markområdet i tre tydliga bostadskvarter. Mellan kvarteren ligger två gårdsgator som fungerar som angöringsgator för delar av kvarteret. De utformas som rum i staden och i kontrast med bostadsgårdarna. Gårdarna öppnar sig mot söder för att släppa in södersolen i kvarteret men också för att ge en kontakt mellan gårdsrummet och staden utanför bostadshusen. Bostäderna grupperas som enheter kring de tre gårdarna. Husdjupet är 11-12 meter vilket är ett känt mått som medger en mängd olika typer av lägenheter och trapphuslösningar. De olika kvarteren ges en varierad utformning inom bestämda ramar. Gedigna material som tegel, puts och trä kombineras med ett nutida formspråk. Förslaget redovisar höjdaccenter vid trafikplatsen och i avslutningen av Platensgatan.

KUB arkitekters förslag ligger till grund för det pågående planarbetet.

Fakta

Dela