Vinst! ÅRETS SKOL- OCH FÖRSKOLEBYGGNAD

Lindholmens Tekniska Gymnasium utnämnd till Årets Skol- och Föreskolebyggnad 2021 av Nohrcon.

Juryns motivering: “Lindholmens tekniska gymnasium är en exakt prismatisk regelbunden volym med eleganta takfönster. Fasaderna är raffinerade, detaljerade och diskreta. Inuti öppnas en kalejdoskopisk tredimensionell värld av undervisningsutrymmen, flexområden och ett större trappsystem. Materialen är råa, balanserade i färger som stöder BOLD-designen. Sammantaget mycket framgångsrik.”

KUB arkitekter vill tacka juryn och alla som röstat i den offentliga omröstningen samt alla inblandade i projektet för ett lyckat projekt!

Länk till pressmeddelande

Länk till Projektet

Fakta

Dela